Producten

 • Aan de slag met C++

  Aan de slag met C++ is een grondige kennismaking met de objectgeoriënteerde programmeertaal C++ volgens de laatste standaard C++11. In een heldere, aansprekende stijl zet de auteur eerst de basisprincipes van de taal uiteen, waarna in het tweede gedeelte onder meer het ontwerpen van klassen aan de orde komt, en het werken met objecten, overerving, dynamisch geheugen, templates, polymorfisme, streams en exceptionhandling. Daar waar nodig verhelderen UML-klassendiagrammen de broncode..

 • Aan de slag met Excel 2013

  Veel boeken over Excel leggen óf in kleine stapjes alleen de basisbegrippen uit óf zijn juist zeer uitputtend en gaan uitgebreid in op alle mogelijkheden die het programma kent. Aan de slag met Excel behandelt alleen de essentiële onderwerpen die voor de (toekomstige) professional op hbo- en wo-niveau van belang zijn. Het is dan ook een praktisch boek, bedoeld voor iedereen die Excel veel gebruikt of wil gaan gebruiken voor studie of werk. De professionals die al met het programma werken zullen na het lezen ervan een veel hoger rendement halen uit hun modellen.

 • Aan de slag met Excel 2016

  Veel boeken over Excel leggen óf in kleine stapjes alleen de basisbegrippen uit óf zijn juist zeer uitputtend en gaan uitgebreid in op alle mogelijkheden die het programma kent. Dit boek behandelt alleen de essentiële onderwerpen die voor de (toekomstige) professional op hbo- en wo-niveau van belang zijn.

 • Aan de slag met Java

  Aan de slag met … is een boekenreeks voor hbo-ict. Elk boek behandelt een specifiek softwarepakket of programmeertaal. Op deze portal kun je toetsen en oefeningen maken en extra studiemateriaal raadplegen. Daarmee kun je je optimaal voorbereiden op het tentamen.

  Aan de slag met Java maakt je wegwijs in de wereld van Java 7, en met name in het maken van Swing-applicaties. Het boek is bestemd voor beginnende Java-programmeurs, studenten die Java moeten leren en iedereen die wil weten wat een klasse, object, methode of interface is.

 • Aan de slag met Linux voor LPIC-1

  Aan de slag met Linux voor LPIC-1 is bedoeld voor iedereen die wil leren hoe je een Linux-systeem moet beheren. Voorkennis van Linux is niet nodig, enige algemene kennis van computersystemen wordt echter wel verondersteld.

  Alle facetten waarmee een beheerder van een Linux-systeem te maken krijgt, komen aan de orde. Denk daarbij aan het installeren van Linux, het werken met bestanden, het configureren van een gebruikersomgeving en het werken met de printomgeving. 

 • Aan de slag met Scrum

  Scrum stelt organisaties in staat om snel en flexibel goede software te bouwen. Dit boek laat je zien wat scrum is – en hoe het werkt.

  Scrum is een manier van samenwerken in een team die tegelijk gestructureerd en flexibel is. De structuur maakt voor iedereen duidelijk wat hij op welke momenten kan verwachten, en wat er van hem verwacht wordt. Openbaarheid van informatie is hierbij een middel. Hoge kwaliteit van de opgeleverde software is een resultaat.

 • Aan de slag met software testen

  ICT’ers leveren betere softwareproducten wanneer ze kennis hebben van kwaliteit en testen. Aan de slag met software testen helpt ICT-studenten om al tijdens hun studie testexpertise te ontwikkelen voor de beroepspraktijk. De student kan de verworven kennis direct toepassen in softwareontwikkelprojecten en zo zich verder verdiepen in het vak.

 • Beter in argumenteren

  Beter in argumenteren helpt je om op een overtuigende manier argumenten te gebruiken. Stap voor stap leer je hoe je een standpunt formuleert, argumenten in een overtuigende volgorde plaatst en de beste argumenten kiest.

  In zeven hoofdstukken komen alle onderwerpen aan bod die belangrijk zijn als je beter wilt leren argumenteren: van het formuleren van een standpunt tot het omgaan met reacties op je standpunt en argumenten. 

 • Beter in competentiemanagement

  Beter in competentiemanagement helpt je om te ontdekken waar je sterke punten, je talenten en ambities liggen en om essentiële beroepscompetenties te ontwikkelen en te versterken. In zeven hoofdstukken komen alle onderwerpen aan bod die daarbij belangrijk zijn, zoals zelfanalyse, doelen stellen (en halen), netwerken, informatie verwerken, ideeën ontwikkelen en samenwerken in teams.

  Voor stage en beroepspraktijk

 • Beter in e-mails schrijven

  Beter in e-mails schrijven leert je hoe je goede, moderne e-mails en brieven schrijft, voor je opleiding of voor je werk. In zeven hoofdstukken komen alle onderwerpen aan bod die belangrijk zijn als je een sterke brief of e-mail wilt schrijven, zoals de vaste onderdelen, structuur en schrijfstijl. Bovendien zijn er handige formats voor veelvoorkomende soorten e-mails opgenomen.

 • Beter in gesprekstechnieken

  Beter in gesprekstechnieken helpt je om je inzicht in en vaardigheden met het voeren van gesprekken te vergroten. In tien hoofdstukken komen alle gesprekken aan bod waar je tijdens je studie mee te maken krijgt, zoals feedback geven, interviewen, vergaderen, telefoneren en verkoopgesprekken voeren. Daarnaast leer je wat de essentie van communiceren is en welke elementaire gespreksvaardigheden je nodig hebt.

  Meer inzicht in de kern van gespreksvoering

 • Beter in Nederlands

  Beter in Nederlands helpt je om je kennis van de Nederlandse taalregels op te frissen. In zeven hoofdstukken komen alle belangrijke taalkwesties aan bod, zoals hun/hen, dat/wat, jou/jouw, hij wil/hij wilt, 50% van de mensen vindt/vinden. Daarnaast leer je hoe je zinnen schrijft in duidelijk en eigentijds Nederlands.

 • Beter in presenteren

  Beter in presenteren helpt je bij het voorbereiden, schrijven en uitvoeren van mondelinge presentaties. Het gaat om presentaties en toespraken die je houdt voor je studie of werk. In zeven hoofdstukken komen alle onderwerpen aan bod die belangrijk zijn als je beter wilt leren presenteren. Als je je goed verdiept in wat je publiek verwacht, als je weet waarin een speech verschilt van een papieren tekst, en als je je presentatie bondig en levendig houdt, dan kun je elke groep boeien met een helder en aansprekend verhaal.

 • Beter in projectmatig werken

  Beter in projectmatig werken helpt je om je inzicht in en vaardigheden met projectmatig werken te vergroten. In tien hoofdstukken komen alle onderwerpen aan bod die belangrijk zijn als je een project opzet, een project gaat leiden of als je in een project werkt. Het boek biedt je theorie, maar ook praktische handvatten om het geleerde snel in de praktijk te kunnen toepassen. Bovendien zijn er handige formats voor veelvoorkomende onderwerpen. 

 • Beter in rapporteren

  Beter in rapporteren helpt je om betere teksten te schrijven. Het gaat om langere zakelijke teksten zoals rapporten, papers, verslagen en scripties. In negen hoofdstukken komen alle onderwerpen aan bod die belangrijk zijn als je beter wilt leren rapporteren: van ‘hoe zit een rapport in elkaar’ en ‘hoe begin je’ tot ‘hoe schrijf je aantrekkelijk’ en ‘hoe werk je de tekst netjes af’.

 • Beter in rekenen

  Beter in rekenen helpt je om je rekenkennis en rekenvaardigheden snel op het niveau te brengen dat je voor je hbo-opleiding nodig hebt. In zes hoofdstukken komen alle onderwerpen aan bod die daarbij belangrijk zijn binnen de vier domeinen Getallen, Verhoudingen, Meten & Meetkunde en Verbanden.

  Veel voorbeelden

 • Beter in solliciteren -

  Beter in solliciteren bereidt je voor op het vinden van een baan. In acht hoofdstukken komen alle aspecten aan bod waar je tijdens het zoeken naar en vinden van een baan mee te maken krijgt, zoals persoonlijke branding, het inzetten van sociale media en van je netwerk, vacaturesites en het voorbereiden van een sollicitatiegesprek. Daarnaast leer je om eerst je eigen keuzes te maken bij het vinden van werk: welke baan wil je eigenlijk vinden, in welke omgeving wil je werken en  hoe kritisch mag je zijn?

  Meer inzicht in solliciteren

 • Beter in spelling

  Beter in spelling helpt je om je kennis van de spellingregels van het Nederlands op te frissen. In zeven hoofdstukken komen alle belangrijke spellingkwesties aan bod: van werkwoordspelling tot meervouden, van hoofdletters tot interpunctie. 

 • Better at business English – Communications

  Better at business English is designed to help you express yourself effectively in today’s business environment, in both spoken and written English. Step by step, you will learn the right words and sentences to use in a wide variety of business situations.
  All the most important topics are covered, such as emails and letters, applying for a job, making and receiving telephone calls, making presentations, chairing and taking part in meetings, as well as conducting negotiations and writing reports.

  Correct business English

 • Better at business English – Grammar

  Better at business English – Grammar is designed to help you look at grammar in a new and highly practical light. The tools offered here will enable you to see and feel the building blocks of text and how they fit together to form comprehensive messages. This guided practice will help you improve the accuracy and quality of your communication, and your new skills will be useful throughout your studies and professional career.

  Correct business English

 • Better at business English – Vocabulary

  Better at business English – Vocabulary is designed to help you improve the quality of your written and spoken English. The tips offered here assist you in expanding your vocabulary so that you will be able to express yourself effectively. Step by step and assisted by exercises, you will learn how to identify relevant words and phrases and how to approach them. Examples include various types of text drawn from business, science and care sectors.

  Correct business English

 • Boekhouden voor het hbo, deel 1

  Boekhouden voor het hbo is een serie boeken voor het economische onderwijs in het hbo. Dit eerste deel behandelt vier grote onderwerpen:

  • de boekhoudkundige cyclus (inclusief elementaire uitbreidingen van de boekingen zoals omzetbelasting en geld onderweg);
  • de permanence toegepast op de kosten en opbrengsten;
  • verdieping van boekingen aan de inkoop- en verkoopzijde;
  • specifieke boekingen bij ondernemingsvormen zoals de vof, bv en nv.

  De belangrijke kenmerken van Boekhouden voor het hbo zijn:

 • Boekhouden voor het hbo, deel 1 – Opgaven

  Dit opgavenboek hoort bij Boekhouden voor het hbo, deel 1 (ISBN 978 90 395 2810 5). Op de portal vind je onder andere Excel-werkbladen voor het maken van de opgaven. De uitwerkingen zijn eveneens beschikbaar in Excel. Er komen ook filmpjes beschikbaar waarin per hoofdstuk minimaal één opgave wordt besproken.

  Boekhouden voor het hbo is een serie boeken voor het economische onderwijs in het hbo. Dit eerste deel behandelt vier grote onderwerpen:

 • Boekhouden voor het hbo, deel 2

  Boekhouden voor het hbo is een serie boeken voor het economische onderwijs in het hbo. Dit tweede deel behandelt twee grote onderdelen van het vak:

  • boekhouden voor industriële ondernemingen;
  • fiscale verslaggeving, deelnemingen en consolidatie, fusies en overname.

  De belangrijke kenmerken van Boekhouden voor het hbo zijn:

 • Boekhouden voor het hbo, deel 2 - Opgaven

  Dit opgavenboek hoort bij Boekhouden voor het hbo, deel 2 (ISBN 978 90 395 2798 6). Op de portal vind je onder andere Excel-werkbladen voor het maken van de opgaven en natuurlijk opgaven bij de tien extra hoofdstukken van het theorieboek.

  Boekhouden voor het hbo is een serie boeken voor het economische onderwijs in het hbo. Dit tweede deel behandelt twee grote onderdelen van het vak:

 • De media-explosie

  In ons dagelijks leven vindt een voortdurende confrontatie met massamedia plaats. We hebben te maken met een steeds groeiende verscheidenheid aan media-uitingen. Naast de traditionele media zoals radio en televisie, zorgen ook de media uit het digitale tijdperk voor een aanhoudende stroom van boodschappen. Alle reden om te spreken van een media-explosie.

 • Inleiding SPSS 22

  Deze druk van Inleiding SPSS is bestemd voor versie IBM SPSS Statistics 22 van dit bekende programma voor het analyseren van statistische gegevens. Dit boek bouwt voort op het succes van de voorgaande drukken voor oudere versies van SPSS en is geheel aangepast aan de nieuwe mogelijkheden en opbouw van versie 22.

  De leerboeken Inleiding SPSS van Eelko Huizingh zijn al jaren de meest succesvolle leerboeken over SPSS die worden gebruikt in het hoger onderwijs. De inhoud van deze boeken is gebaseerd op een in de praktijk bewezen didactische formule:

 • Kennismaken met Lean

  Dit boek is een eerste kennismaking met Lean. Het geeft samenhang, betekenis en inhoud aan de vele begrippen en dimensies van het vakgebied. Het biedt een overzichtelijke en in de praktijk toepasbare structuur door de begrippen te plaatsen in de context van Lean-cultuur, Lean-principes en Lean-technieken. Het boek is daardoor bij uitstek geschikt voor opleidingen waar kennis van de basisprincipes van Lean gewenst is.

 • Leerboek Business Intelligence

  Leerboek Business Intelligence bespreekt Business Intelligence van A tot Z. Het begint met het definiëren van het begrip: Wat is het en waarom zou je het moeten toepassen? Wat zijn de doelen? In de volgende hoofdstukken komen alle onderdelen van Business Intelligence aan bod. Wat is een datawarehouse? Hebben we dat nodig? Hoe vullen we een datawarehouse met gegevens en waar moet je dan rekening mee houden? Wie gebruiken het datawarehouse en hoe doen ze dat dan? Daarbij komen ook ETL, Analytics en het front end uitgebreid aan de orde. 

 • Producttekenen en documenteren

  Met de komst van 3D-CAD-systemen in de productontwikkeling is ook het vak van de technisch tekenaar veranderd. De technisch tekenaar maakt tegenwoordig behalve de 2D technische tekening ook steeds vaker in een vroeg stadium 3D modellen (solid models). De technische tekening wordt nu immers van het 3D-model afgeleid en niet vanuit een blanco tekenvel of -bestand opgezet. 

 • Supply Chain Innovation

  Supply Chain Innovation aims at students in undergraduate and graduate courses in supply chain management. Collaborative planning, e-fulfilment, outsourcing, social media, technological developments and automation all have an impact on supply chain and operations management. Sustainability, 3D printing and modal shifts in distribution will challenge supply chain partners, governments and education. This book aims to contribute to finding innovative supply chain solutions.

 • Vraagbaak Nederlands

  De volledig vernieuwde Vraagbaak Nederlands geeft nu nog sneller een helder en betrouwbaar antwoord op praktische vragen over taal en taalgebruik:

   

  1. Hoe schrijf je dat? | De juiste spelling: hoofdletters, afkortingen, ds en ts

  2. Welk woord is het juiste? | Is het dat of wat, hun of hen, dan of als?

  3. Hoe gebruik je leestekens? | Kommas en punten

  4. Hoe verbeter je zinsbouw en stijl? | Duidelijk en begrijpelijk formuleren

  5. Hoe schrijf je goede brieven, e-mails en rapporten? | Tips voor betere teksten