Aan de slag met Excel 2016

Aan de slag met Excel 2016

Samenvatting

Veel boeken over Excel leggen óf in kleine stapjes alleen de basisbegrippen uit óf zijn juist zeer uitputtend en gaan uitgebreid in op alle mogelijkheden die het programma kent. Dit boek behandelt alleen de essentiële onderwerpen die voor de (toekomstige) professional op hbo- en wo-niveau van belang zijn. Het is dan ook een praktisch boek, bedoeld voor iedereen die Excel veel gebruikt of wil gaan gebruiken voor studie of werk. De professionals die al met het programma werken zullen na het lezen ervan een veel hoger rendement halen uit hun modellen.

 

Alle onderwerpen in dit boek worden met concrete praktijkvoorbeelden stap- voor-stap toegelicht en zijn voorzien van relevante schermafdrukken. Bij ieder onderwerp zijn opgaven opgenomen, waarin de opgedane kennis praktisch kan worden geoefend.

 

Na het bestuderen van dit boek beschikt de gebruiker dan ook over alle kennis en tools binnen Excel om professioneel met het programma om te kunnen gaan.

 

Online support

De volledige uitwerkingen van de voorbeelden en opgaven zijn beschikbaar via www.academicx.nl.  Hier vind je ook filmpjes met extra uitleg.

 

Doelgroep

Aan de slag met Excel 2016 is geschikt voor zowel Windows- als Apple-gebruikers van Excel versie 2007 of later. Voorkennis van Excel is niet nodig. Uitgangspunt is dat de gebruiker basisacties beheerst, zoals kopiëren, plakken, selecteren, openen en opslaan van bestanden, tekst vet of cursief maken, en dergelijke.