Aan de slag met IT-servicemanagement

Aan de slag met IT-servicemanagement

Samenvatting

Aan de slag met IT Service Management beschrijft de processen die een centrale rol spelen binnen het vakgebied IT-beheer. Hiermee krijg je een goed overzicht van en inzicht in het opzetten en inrichten van IT Service Management.

Het boek is gebaseerd op de meest recente versie van, ITIL® 2011. Na een introductie van ITIL en van IT-diensten, komen de Servicelevenscyclus en Serviceproductiefase aan de orde, aangevuld met de belangrijkste operationele functies binnen ITIL. Hierbij is er veel aandacht voor de praktijk van alledag bij de Service Desk, het centrale aanspreek punt in een IT-organisatie. Daarna volgen de essentiële operationele beheer processen van een IT-organisatie: Incident beheer, Request Fulfi lment, Probleembeheer, Toegangsbeheer en Event Management.

Voor de volledigheid worden ook de overige fasen van de ITIL Servicelevenscyclus en het belang van informatiebeveiliging kernachtig toegelicht.