Aan de slag met software testen

Aan de slag met software testen

Samenvatting

ICT’ers leveren betere softwareproducten wanneer ze kennis hebben van kwaliteit en testen. Aan de slag met software testen helpt ICT-studenten om al tijdens hun studie testexpertise te ontwikkelen voor de beroepspraktijk. De student kan de verworven kennis direct toepassen in softwareontwikkelprojecten en zo zich verder verdiepen in het vak.

Op deze portal vind je een compleet trainings- en toetsprogramma voor studenten en ICT’ers. Het programma bevat onderdelen zoals trainingshandleiding, presentaties, diagnostische toetsen met uitwerkingen, testopdrachten voor softwareontwikkelprojecten en zelfs voorbeelden van innovatieve afstudeeropdrachten die zijn opgesteld door testexperts en vakdocenten.

Welke onderwerpen komen aan bod in het boek?
Het boek bevat alleen onderwerpen die studenten direct kunnen oefenen of toepassen en het is gericht op de volgende aspecten van software testen:

  • Principes van proces- en productkwaliteit in softwareontwikkelprojecten;
  • Principes van software testen in softwareontwikkelprojecten;
  • Testontwerptechnieken in de praktijk.


Opbouw hoofdstukken
Elk hoofdstuk begint met een praktische oefening, gevolgd door theorie en verhelderende voorbeelden. Het wordt afgesloten met stevige leeropdrachten. Hierdoor wordt de student simultaan voorbereid op de toetsen van de opleiding en op testactiviteiten in het werkveld.


‘Wat dit boek uniek maakt, is de samenwerking tussen docenten van verschillende hbo-instellingen en experts uit het beroepenveld. Door deze krachtige combinatie zijn de sterke kanten van onderwijs en beroepenveld verenigd, waardoor didactiek en toepasbaarheid geborgd zijn.’

Miranda Valkenburg, Voorzitter stichting HBO-I