Beter in rekenen

Beter in rekenen

Samenvatting

Beter in rekenen helpt je om je rekenkennis en rekenvaardigheden snel op het niveau te brengen dat je voor je hbo-opleiding nodig hebt. In zes hoofdstukken komen alle onderwerpen aan bod die daarbij belangrijk zijn binnen de vier domeinen Getallen, Verhoudingen, Meten & Meetkunde en Verbanden.

Veel voorbeelden
De serie Beter in… onderscheidt zich door een laagdrempelige opzet, met een minimum aan theorie en een maximum aan voorbeelden en oefeningen. Alles wordt kort, helder en systematisch gepresenteerd. Zo kun je snel je rekenvaardigheden verbeteren.

Direct oefenen
Per onderwerp test je je kennis in korte oefeningen. Op de portal AcademicX.nl vind je extra oefeningen bij elk hoofdstuk.

Eerst de basis
Beter in rekenen richt zich op hbo-studenten van wie het rekenniveau nog niet vol doet aan niveau 3F, het referentiekader opgesteld door de commissie-Meijerink. Om nieuwe kennis en vaardigheden te verkrijgen, is het beheersen van de basis van groot belang. Door de systematische en laagdrempelige opzet is het boek zeer geschikt voor gebruik tijdens college én voor zelfstudie. Het is een echte praktijkhulp, gebaseerd op de vragen en behoeften binnen het hbo.

Over de auteur
Cokky Stolze is docent wiskunde. Daarnaast werkt zij als freelance auteur voor ThiemeMeulenhoff, Malmberg, Sdu Uitgevers en BIM Media.