Boekhouden voor het hbo, deel 2 - Opgaven

Boekhouden voor het hbo, deel 2 - Opgaven

Samenvatting

Dit opgavenboek hoort bij Boekhouden voor het hbo, deel 2 (ISBN 978 90 395 2798 6). Op de portal vind je onder andere Excel-werkbladen voor het maken van de opgaven en natuurlijk opgaven bij de tien extra hoofdstukken van het theorieboek.

Boekhouden voor het hbo is een serie boeken voor het economische onderwijs in het hbo. Dit tweede deel behandelt twee grote onderdelen van het vak:

  • boekhouden voor industriële ondernemingen;
  • fiscale verslaggeving, deelnemingen en consolidatie, fusies en overname.

De belangrijke kenmerken van Boekhouden voor het hbo zijn:

  • compacte maar volledige behandeling van de onderwerpen;
  • duidelijke theoretische uitleg met veel uitgewerkte voorbeelden;
  • sterke didactische opbouw en daardoor compacte methode;
  • helder taalgebruik;
  • overzichtelijke en gestructureerde vormgeving, waaronder het gebruik van margewoorden;
  • index met vaktermen;
  • vermelding van de meest voorkomende vaktermen in het Engels.